Chemie na GJO

Vítejte na webových stránkách předmětu chemie Gymnázia Jana Opletala v Litovli.

Tyto stránky jsou průběžně aktualizovány.


Nové: Zadání ChO ročník 2017/18: kategorie D, kategorie C, kategorie B.


Z předchozích let:

2016/17

53. ročník chemické olympiády – do školního kola v kategorii A – D se zaregistrovalo celkem 20 studentů. Všichni soutěžící, kteří postoupili do krajského kola, se umístili jako úspěšní řešitelé, nejúspěšnější byl Ondřej Nantl a Metoděj Koupil ze 3. ročníku, kteří obhájili v kategorii A i B velmi pěkná umístění. Výsledkové listiny jsou ke shlédnutí zde: kategorie B, kategorie A.

V dubnu 2017 byla uskutečněna exkurze do farmaceutické firmy Farmak, a.s. v Olomouci. V rámci exkurze byla studentům 2. ročníku představena nejen výroba aktivních léčivých látek, ale i vývojové a technologické středisko firmy. Studenti byli překvapeni, jak probíhají jednotlivé výrobní fáze látek, ale asi nejvíce je zaujalo rozdílné pojetí aparatur ve výrobě a ve školní laboratoři.

V květnu 2017 se studenti 2. a 3. ročníku (Gronych, Vogel, Nantl, Koupil) zúčastnili týdenní stáže na PřF UP v Olomouci, kde si vyzkoušeli práci v laboratořích anorganické, fyzikální a analytické chemie a také na pracovišti katedry biochemie v Olomouci Holici.

V červnu probíhal školní projekt „V laboratoři jsem jako doma“, kdy se studenti na několik dnů ocitli v kůži badatelů a věnovali se analýze léčiv. Stanovovali například množství účinné látky v Acylpyrinu a jejich výsledky byly v dobré shodě s údaji, které uvádí výrobce: Projekt "V laboratoři jsem jako doma" (třída 3.A, červen 2017).


2015/16

Výsledkové listiny ChO 52. ročník (školní rok 2015-16): kategorie B, kategorie C.

V červnu 2016 probíhal projekt ,,Alchymie'', pár fotografií je zde.

2013/14

Probíhal druhým rokem projekt Operačního programu EU Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO. Stránky projektu obsahující více informací, výstupy i fotodokumentaci si můžete prohlédnout zde.

2012/13

Soutěž Věda je zábava - do pátého ročníku této soutěže se přihlásili žáci 1.A, 2.A a sexty. Fotografie z prací na této soutěži budou průběžně doplňovány: sexta 15.11.2012, 1.A 19.11.2012, 2.A 21.11.2012, sexta 6.12.2012, 2.A 20.1.2013, sexta 21.1.2013, sexta 24.1.2013.

Zadání ChO ročník 2012/13: kategorie C, kategorie B.


2011/12

Praktická cvičení na PřF UP v Olomouci, 12.6.2012.


Výsledková listina krajského kola ChO kategorie B a diplom studenta septimy Jana Dvořáčka.

Výsledková listina krajského kola kategorie C a kategorie D.

Všichni studenti našeho gymnázia se umístili jako úspěšní řešitelé - děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


Zadání ChO ročník 2011/12: kategorie B, kategorie C, kategorie D.

(Termíny odevzdání: kat.B,C - 28.únor 2012; kat.D - 15.leden 2012.)


Školní projekt sekunda 2012: Čistá voda.


Zajímavé chemické odkazy.


2010/11

Projekt 2.ročník: návod - rozbor vody; návod - rozbor půdy; protokoly.

Výsledky krajského kola chemické olympiády kategorie C, 47. ročník
V letošním ročníku chemické olympiády kat. C byla naše škola velmi úspěšná.

Radek Kubíček (2.A) získal 2. místo s celkovým ziskem 88,5 bodů ze 100 možných, ostatní soutěžící jsou úspěšní řešitelé:

Ondřej Vrobel (kvinta) 80 b., Eliška Málková (1.A) 75,5 b., Daniel Čampiš (kvarta) 67,5 b.

Výsledková listina je ke stažení zde.

2009/10

Projekt "Biotické a abiotické prostředí" (třída 2.A, květen 2010).

Exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně (červen 2009): prezentace a ještě povídání.

Projekt "Domácí experimenty" (červen 2009): prezentace a také povídání.

Návody k laboratorním pracem: 1. ročník a kvinta, tercie, 2. ročník a sexta a 3. ročník.

Maturitní okruhy z chemie.

2008/9

Chemický kroužek 2008/9 "Mléko a zdraví" (soutěž "Věda je zábava" - třída 1.A)

Chemický kroužek 2008/9 "Sacharidy sladké a nesladké" (soutěž "Věda je zábava" - třídy prima až kvarta)

Projekt "Životní prostředí - voda" (červen 2008)

Prezentace ke dni otevřených dveří - září 2008.

Zadání chemické olympiády na školní rok 2008/2009.

2007/8

Projekt 2.A - ,,Biotické a abiotické prostředí´´,

návštěva ,,Přírodovědného jarmarku´´ UP Olomouc

několik obrázků z laboratorních cvičení,

z činnnosti chemického kroužku ve školním roce 2007/8.

2006/7

Fotografie z laboratorních prací v rámci projektu na téma "Člověk a energie", kterého se ve školním roce 2006/2007 zúčastnila třída kvarta.


Poslední aktualizace: 12.6.2012, ing. J. Englišová