22.3. 2012 Projekt sekundy: Čistá voda

Tento den připadá na Světový den vody. Žáci sekundy absolvovali celodenní projekt s názvem „Čistá voda“, který se skládal ze tří částí: v první se s tématikou vody seznamovali v učebně, dostali pracovní listy a ty vypracovávali za pomoci učebnice. Zhlédli prezentaci „Voda známá a neznámá“ a několik zábavných chemických pokusů s vodou jako rozpouštědlem, reaktantem i produktem. Diskutovalo se o zajímavých otázkách, týkajících se vody. Některé poznatky byly pro mnohé překvapivé – například, že ačkoliv tento přírodní živel pokrývá asi 71 procent naší planety, přibližně miliarda lidí nemá přístup k nezávadné pitné vodě. A vyhlídky do budoucna nejsou příznivé.

V další části projektu navštívili čistírnu odpadních vod v Litovli, kde nás průvodce, pan Blažek, seznámil se základními fakty, týkajícími se procesu čištění odpadních vod. Na vlastní oči, ale hlavně čichem se žáci přesvědčili, že odpadní vody z domácností a místních litovelských firem by nebylo dobré vypouštět do Moravy. Voda se tady nejdříve čistí mechanickým a poté biologickým způsobem. Chemické čištění se neprovádí. Nejdříve se odstraňují hrubé nečistoty pomocí česel a lapáků, následuje první sedimentace, na dno se usazují kaly a takto přečištěná voda prochází biologickým čištěním. Tato fáze využívá aerobních bakterií, které se živí nečistotami. Odbourávají se především nečistoty organického původu a sloučeniny dusíku a fosforu. Voda se nechá opět usazovat a prochází další sedimentací. Výsledkem je relativně čistá voda, která se vypouští zpět do přírody. Kaly, které tímto procesem vznikají, se dále zpracovávají a využívají jako hnojiva. Po návratu do školy byl právě čas k obědu, a protože nám všem poněkud vyhládlo na „čerstvém vzduchu“ s chutí jsme se do něj v naší školní jídelně pustili.

Po obědě a menší přestávce následovala poslední část projektu: žáci dostali pracovní listy, tentokrát to byla experimentální práce v chemické laboratoři. Zadané úkoly zvládli celkem dobře, i když se museli trošku „uskromnit“ (pracovali po trojicích u stolu).

Myslím, že se náš projekt vydařil a počasí nám také přálo. Třídě bych tímto poděkovala za jejich aktivitu. Podívejte se na ukázky pracovních listů a fotografie z exkurze a práce žáků v laboratoři.