Fotografie z chemického kroužku

Téma: Chemie životního prostředí

Měření vodivosti slané a destilované vody

Manganometrické stanovení organických nečistot ve vodě

Důkazy vybraných iontů ve vzorku vody a půdy