Další fotografie z práce chemického kroužku

Argentometrické stanovení chloridu ve vodě

Rozpustnost látek ve vodě

Stanovení tvrdosti vody chelatometricky

Manganometrie

Určení pH vody

Důkaz vody v látkách