Laboratorní práce - 1. ročník a kvinta

(Bude průběžně doplňováno.)
 1. Plán laboratorních prací, Zásady práce v laboratoři, Sklo a další pomůcky
 2. Dělení směsí, filtrace, krystalizace
 3. Destilace
 4. Rušená krystalizace
 5. Kyselost a zásaditost
 6. Srážecí reakce
 7. Hmotnost atomu, Avogadrův zákon
 8. Vánoční pokusy
 9. Hmotnostní zlomek, výpočty, řešené příklady na roztoky
 10. Vlastnosti látek, Sublimace jodu
 11. Příprava plynů I, Příprava plynů II, Příprava plynů III
 12. Oxidační a redukční činidla
 13. Příprava a vlastnosti amoniaku
 14. Redoxní vlastnosti - řada kovů
 15. Elektrolýza
 16. Komplexní sloučeniny
 17. Sloučeniny manganu
 18. Práce s internetem

Poslední aktualizace: 6.10.2007, ing. J. Englišová