Laboratorní práce - 2. ročník a sexta

(Bude průběžně doplňováno.)

 1. Plán laboratorních prací, Laboratorní řád
 2. Roztoky: návod k pracem, řešené příklady.
 3. Srážecí reakce
 4. Kvantitativní analýza
 5. Rychlost reakcí
 6. Odměrná analýza a alkalimetrie
 7. Neutralizace
 8. Argentometrie
 9. Jodometrie
 10. Chelatometrie
 11. Organická analýza
 12. Příprava a vlastnosti acetylenu
 13. Destilace směsi
 14. Karboxylové kyseliny
 15. Estery

Poslední aktualizace: 6.10.2007, ing. J. Englišová