Laboratorní práce - 3. ročník

(Bude průběžně doplňováno.)
 1. Plán laboratorních prací, Laboratorní řád, zásady práce v laboratoři
 2. Sklo a další pomůcky. Základní separační techniky v organické laboratoři
 3. Vlastnosti a důkazové reakce alkoholů. Jodoformová reakce. Reakce fenolů
 4. Destilace směsi alkoholů
 5. Karboxylové kyseliny
 6. Manganometrie
 7. Příprava esterů
 8. Destilace s vodní parou
 9. Důkazy a vlastnosti sacharidů, stanovení vitamínu C
 10. Příprava a vlastnosti mýdla
 11. Bílkoviny - důkazy a vlastnosti
 12. Stanovení kyselosti mléka
 13. Stanovení obsahu kyseliny acetylsalicylové v acylpyrinu

Poslední aktualizace: 6.10.2007, ing. J. Englišová