Několik obrázků z laboratorních prací

Extrakce jódu z roztoku s vodou benzínem

Faraónovi hadi

Krystaly skalice modré

Příprava ,,zlata z vody"

Měděná spirála