Důkazy bílkovin

Pomůcky: kádinky, Petriho miska, skleněná tyčinka, pipeta, zkumavky, kahan

Chemikálie: vejce, mléko, destilovaná voda, koncentrovaná kyselina dusičná, 10% roztok hydroxidu sodného, 5% roztok síranu měďnatého

Postup:

Závěr:

bílkovina se dokazuje biuretovou reakcí, přidáním směsi hydroxidu sodného a síranu měďnatého zfialoví, nebo xantoproteinovou reakcí - bílkovina reakcí s koncentrovanou kyselinou dusičnou zežloutne (žlutá až oranžová barva).

Příprava vaječného bílku.
Přidáme hydroxid sodný ...
... a poté po kapkách síran měďnatý.
Pozorujeme biuretovou reakci - fialové zbarvení, dokazující přítomnost bílkoviny.
Vzorek mléka.
Přidání hydroxidu sodného.
Opět pozorujeme fialové zbarvení, dokazující přítomnost bílkoviny.
Zahřívání krystalické močoviny.
Unikající amoniak dokážeme pH papírkem.
Ptačí pero po vnoření do kyseliny dusičné zežloutne.

Poslední aktualizace: 15.9.2007, ing. J. Englišová