Činnost enzymů

Enzymy jsou biokatalyzátory metabolických procesů v organismech. Jsou to látky bílkovinné povahy. Jejich účinek je specifický, tzn. že enzym katalyzuje určitou látku (např. amylasa ve slinách katalyzuje štěpení škrobu) nebo katalyzuje určitý typ reakce (např. hydrolasa katalyzuje hydrolytické štěpení). Činnost enzymů, stejně jako jiných bílkovin, závisí na teplotě, pH a dalších faktorech. Přesto mají enzymy velmi vysokou účinnost.

Enzym ureasa v sójové moučce rozkládá močovinu

Pomůcky a chemikálie: zkumavky, lžička, pH papírek, fenolftalein, roztok močoviny (w = 4%), sójová moučka

Postup:

Vysvětlení průběhu reakcí: Sójová moučka obsahuje enzym ureasu, který katalyzuje rozklad močoviny na amoniak a oxid uhličitý. Pomocí indikátoru jsme dokazovali uvolněný amoniak, který má v roztoku zásaditou povahu.

Krystalická močovina.
Příprava roztoku močoviny.
Zahřívání roztoku močoviny.
Po přidání sojové moučky.
Místo zahřívání nad kahanem můžeme použít také zahřívání ve vodní lázni.
Směs močoviny se sojovou moučkou přidáním fenolftaleinu po chvíli zrůžoví.
Porovnání roztoku po přidání fenolftaleinu a před ním.
Do zkumavky napravo byl místo fenolftaleinu pouze vložen fenolftaleinový papírek.
Do třetí zkumavky byl pro srovnání vložen pH papírek.

Dodatek: Pro srovnání zkumavka, ve které byla zahřáta pouze močovina a poté přidán fenolftalein.

K roztoku močoviny přidáme fenolftalein. Vzniklé fialové zbarvení je důkazem zásaditosti roztoku.

Enzym sacharasa v kvasnicích

Pomůcky a chemikálie: zkumavky, varná baňka, odměrný válec, filtrační nálevka a kruh, stojan s držáky, třecí miska, varný kruh, síťka, teploměr, kahan, sacharosa (5% roztok), droždí (kvasnice), Fehlingův roztok, vata (gáza), křemenný písek

postup:

Vysvětlení: Filtrát z pekařského droždí obsahuje enzym sacharasu. Průběh reakce (důkaz glukosy) je postupně stále výraznější, protože dochází ke štěpení sacharosy enzymem a vzniká glukosa.

Z rozetřené směsi droždí, vody a písku vzniká filtrací filtrát (v kádince dole), obsahující enzym sacharasu.
Připravíme si Fehlingovo činidlo, kterým budeme dokazovat vznikající glukózu.
K filtrátu přidáme sacharózu a v baňce zahřejeme na cca 40°C. Promícháme, odebereme vzorek do zkumavky a přidáme Fehlingovo činidlo.
Po chvíli odebíráme z baňky postupně další a další vzorky směsi a přidáváme k nim Fehlingovo činidlo.
Vzorky odebrané jako první s Fehlingovým činidlem nereagují vůbec, další reagují postupně lépe a lépe. Reakce -- vznik glukózy -- se projeví oranžovým zbarvením.

Katalasa v bramboru

Pomůcky a chemikálie: brambory, 3% peroxid vodíku, kapátko nebo tyčinka

Postup:

Vysvětlení: katalasy spolu s peroxidasami jsou enzymy schopné katalyzovat rozklad peroxidu vodíku. Tento rozklad probíhá např. při styku s krví (desinfekce). Tyto enzymy zajišťují ochranu organismů před "aktivními formami kyslíku", které mohou způsobovat nežádoucí radikálové reakce.

Rozkrojený brambor pokapeme peroxidem vodíku.
Pozorujeme rozklad peroxidu na kyslík a vodu.

Poslední aktualizace: 15.9.2007, ing. J. Englišová