Jaký má mýdlo nebo saponát vliv na povrchové napětí kapalin?

Do větší kádinky s vodou zcela ponoříme baňku s užším hrdlem, která je naplněná obarveným olejem. Do kádinky přidáme roztok mýdla nebo saponátu a pozorujeme.

Po chvíli se začne v této kádince olej z baňky uvolňovat do vody.

Vysvětlení: přidáním mýdla nebo saponátu se snížilo povrchové napětí vody, tím se zlepší smáčitelnost povrchu tuku a po chvíli se začne olej uvolňovat z baňky do vody.

Olej v baňce před přidáním saponátu.

Po přidání saponátu do kádinky.

Obarvený olej se začíná uvolňovat z baňky do vody.
Na hladině vody vznikla olejová vrstva.
Uvolněný olej plave na vodní hladině.

Poslední aktualizace: 15.9.2007, ing. J. Englišová