Příprava mýdla z tuku

Pomůcky: kádinky, porcelánová miska, zkumavky, kahan

Chemikálie: tuk (sádlo), destilovaná voda, hydroxid sodný (NaOH), chlorid sodný (nasycený roztok NaCl), ethanol

Postup:

Závěr: Po protřepání mýdla ve zkumavce s destilovanou vodou se vytvořila pěna, podobně jako roztok saponátu ve vodě. Ve zkumavce s vápenatou solí roztok již nepění, ale vzniká v něm sraženina, kterou tvoří nerozpustné vápenaté soli karboxylových kyselin.

Vaření mýdla.
Podle potřeby doléváme odpařenou vodu.
Pozorujeme vzniklé mýdlo.
Uvařené mýdlo.
Příprava roztoku vápenaté soli.
Odebírání vzorku mýdla.
Roztok mýdla v destilované vodě - pění.
Důkaz zásaditosti mýdla v kádince s destilovanou vodou.
Porovnání obou kádinek.

Poslední aktualizace: 15.9.2007, ing. J. Englišová