Důkazy sacharidů v přírodních látkách

Pomůcky: zkumavky, kahan, tyčinka, kádinka

Chemikálie: jablečná šťáva, bramborový škrob, 10% roztok hydroxidu sodného, 10% síranu měďnatého

Důkaz glukózy

Pozorování: modrá barva se změní na oranžově hnědou

Závěr: jablečná šťáva obsahuje glukósu, která působí jako redukční činidlo: z modrého roztoku měďnaté soli se vyredukuje oranžově hnědý oxid měďný

Jablečnou šťávu nalejeme do zkumavky.
Příprava Fehlingova činidla.
Přidáme Fehlingovo činidlo k jablečné šťávě.
Zahříváme jablečnou šťávu.
Zahříváním roztok změnil zbarvení.
Vznik oranžového oxidu měďného.
Porovnání zkumavek: jablečná šťáva, roztok šťávy s Fehlingovým činidlem, reakce po zahřátí.

Důkaz glukózy II

Pozorování: na stěně zkumavky se vylučuje stříbrné zrcátko (vyredukované stříbro).

Závěr: jablečná šťáva obsahuje glukósu, která působí jako redukční činidlo: z roztoku stříbrné soli se vyredukuje stříbro

Tollensovo činidlo.
Jablečná šťáva.
Zahřívání roztoku jablečné šťávy s Tollensovým činidlem.
Vznik stříbrného zrcátka.

Důkaz škrobu

Pozorování: V Petriho misce škrob zmodrá. Rovněž ve zkumavce vzniká modré zbarvení, které zahřátím mizí a ochlazením se obnovuje.

Závěr: bramborový škrob se s jodem barví modře, čehož se využívá v analytické chemii k důkazu. Toto zbarvení mizí zahřátím, protože škrob obsahuje amylasu, která je termolabilní.

Škrob v Petriho misce.
Kápnutím jodové tinktury škrob zmodrá.
Roztok škrobu s jodem ve zkumavce.
Zahřátím roztoku škrobu modré zbarvení postupně mizí ...
... až zmizí úplně.
Ochlazením se modré zbarvení opět obnoví ...
... a zahřátím zase zmizí.
Zleva doprava: 2x škrob s jodem, 2x roztok glukozy

Poslední aktualizace: 15.9.2007, ing. J. Englišová