Hydrolytické štěpení škrobu

Škrob je zásobní polysacharid, vzniká jako produkt fotosyntézy rostlin. Ukládá se v hlízách, semenech a plodech. Z těchto částí se také získává.

Pomůcky a chemikálie: nůž, struhadlo, gázový fitr, kádinky, zkumavky, kahan, brambory, roztok jodu (jodová tinktura), voda, kyselina sírová (10%), Fehlingovo činidlo

Postup:

Vysvětlení:

  1. Škrobový maz se barví roztokem jodu modře, zahřátím se odbarvuje. Po chvíli se modrá barva opět obnovuje.
  2. Škrobový maz s Fehlingovým činidlem nereaguje, škrob neobsahuje volnou glukosu.
  3. Po přidání kyseliny sírové dochází ke štěpení škrobu. Přídavkem roztoku jodu k odebíraným vzorkům pozorujeme, že postupně modrá barva slábne, vznikající glukósa s jodem nereaguje.
Škrobový maz připravíme nastrouháním brambor ...
... které poté přefiltrujeme přes gázu.
Filtrát převaříme.
Po zchladnutí odlijeme maz do zkumavky.
Přidáme jód.
Pozorujeme tmavomodré zbarvení.
Zahřejeme=li roztok ...
... tmavomodré zbarvení zmizí.
(Srovnání s původním zbarvením.)
V jiné zkumavce přidáme ke škrobu Fehlingovo činidlo.
Opět zahřejeme (tentokrát je použita vodní lázeň).
(Vpravo pro srovnání zkumavka z předešlého pokusu s přidaným jódem.)
Shrnutí: Zkumavka vlevo obsahuje škrobový maz, zkumavka vpravo tentýž maz po přidání jódu. Pozorujeme tmavomodré zbarvení.
Vlevo škrobový maz, vpravo škrobový maz s Fehlingovým činidlem -- nereaguje.
Připravíme si kyselinu sírovou k poslednímu pokusu.
Do šesti připravených zkumavek dáme po kapce jódu.
Kyselinu sírovou přidáme do kádinky se škrobovým mazem a zahříváme. V pravidelných intervalech odebíráme vzorky vzniklé směsi do zkumavek s jódem. Zkumavka odebraná jako první je nalevo, poslední odebraná je napravo. Postupně klesající intenzita tmavomodrého zbarvení ukazuje, že koncentrace škrobu postupně klesá: reakcí s kyselinou sírovou došlo k postupnému štěpení škrobu na glukózu.
Pro srovnání si připravíme i roztok glukózy. Do zkumavky dáme trochu jablečné šťávy. Přidáme-li jód, nepozorujeme žádnou reakci. Glukóza -- na rozdíl od škrobu -- s jódem nereaguje.
Do další zkumavky ke glukóze přidáme pro změnu Fehlingovo činidlo.
Po ponoření do kádinky s horkou vodou glukóza s Fehlingovým činidlem reaguje vznikem hnědozelené barvy. Uprostřed a napravo pro srovnání zkumavky z předešlých pokusů do nichž bylo ke škrobu přidáno Fehlingovo činidlo resp. jód.
Hnědozelené zbarvení po chvíli přejde do oranžova.
Srovnání zkumavek se škrobem a glukózou.
A ještě jednou zkumavky s postupně klesající koncentrací škrobu -- ve zkumavce úplně napravo je již pouze glukóza.
Důkaz glukózy ve zkumavce úplně napravo z předchozího snímku: Fehlingovým činidlem vznikne nejprve hnědozelený, postupně oranžový roztok.
Zleva doprava: jablečná šťáva (glukóza) s Fehlingovým činidlem, škrob s Fehlingovým činidlem a zkumavka z předchozího snímku (glukóza s Fehlingovým činidlem).

Dodatek: Přítomnost škrobu v bramboru lze dokázat i prostým pokapáním substrátu jódem.

Brambor rozkrojíme.
Po pokapání jódem povrch bramboru zfialoví.

Poslední aktualizace: 15.9.2007, ing. J. Englišová