Změny probíhající při žluknutí tuků

Ve zkumavce v 5 ml ethanolu rozpustíme 1 g čerstvého a v jiné zkumavce 1 g žluklého másla.

Zkumavky zahřejeme opatrně nad kahanem.

V jedné zkumavce modrý lakmusový papírek zčervenal. Tím jsme dokázali, že rozkladem tuku vznikají zapáchající nižší mastné karboxylové kyseliny.

Poslední aktualizace: 15.9.2007, ing. J. Englišová